onsdag 31 december 2008

battle against my mind

why are we so confused sometimes? why are there so many options sometimes, why are there no options sometimes. Why is knowing so hard, why is not knowing so hard, why is deciding even harder and why is being satisfied with what you have chosen the hardest? why are we battling with our minds? with ourselves? is it really our true selfs we are battling against or is it the ego trying to make life harder than what it really is..or is life that hard?why cant we just leave these baggages, just throw them. we are tired of carrying, we are tired of not knowing, we are tired of knowing too much.what is really right and what is really wrong and is there really any right or wrong? why dont we know what love is?, why cant we learn how to love?why do i have to love? why cant i just be cold..if i hurt you today am i hurting me too? or am i just doing us a favour....

söndag 14 december 2008

no mind

"Out beyond the ideas of right-doing or wrong-doing there is a field - I'll meet you there." --Jelaluddin Rumi

do i need to express any word? minds open enough, minds less ego centered, minds with absolutly nothingness, minds wit no colour but yet so many colours, minds that can see the moon and the stars mirrored in their being, minds that are nowhere but everywhere, minds that are unlimited will digest this, only no minds...only no minds will let the pure water of this truth water their minds

måndag 24 november 2008

en uppsats om min verklighet..u mite find your reality in this..who knows


Min verklighet
Vad är verkligheten och hur får vi kunskap om den måste vara ett utav dem största, eviga frågorna någonsin. Människor har i åratal försökt klura ut detta och några kommer någonvart eller återminstonde tror dem lyckas medan andra inte. Här sitter jag och ska försöka lösa den eviga gåtan. Är inte så säker på att jag kommer lösa den men jag hoppas i alla fall att jag får en lite klarare bild utav min verklighet.

Jag har försökt läsa böcker, lyssna på människor, se på dokumentärer, tänka ut själv hela mitt liv om dem eviga frågorna om vart jag är och varför jag finns här. Vad är min verklighet? Ingenting har riktigt varit tilltalande enda tills jag kom fram till agnosticism (som jag kommer tala mer om under textens gång). Sanningen är att det inte går att veta om det finns en högre makt eller inte. Det är omöjligt , och varför jag skriver så kommer jag förklara mer under textens gång. Med högre makt menar jag, som dem flesta andra hade uttryckt det; Gud. Det kanske finns en Gud eller inte men det har jag absolut ingen aning om för jag kan bara tänka i min lilla ram. Jag vet inte om vad som finns utanför min ram. Jag menar vi människor kan bara tänka så långt som vårt sinne är kapabel till. Vi vet liksom inte om vad som finns utanför vår kompetens när det gäller tänka och försöka hitta svar. Hur mycket kan man lita på sitt förnuft och tänkande egentligen? När vår värld och universum är så enorm som den är. Vi vet knappt om vad som finns utanför vår jord. Jag kommer behandla frågor som detta och vad förnuftet och erfarenhet innebär och hur mycket man kan lita på det.


Lite begrepp och theorier to help u on the way
Ordet agnostiker kommer ifrån Grekiskan A-gnosis vilket betyder Utan-kunskap. En agnostiker är en person som anser sig inte kunna veta huruvida gud finns eller inte. En agnostiker är ingen religiös sökare utan snarare filosofiska övertygare.

Det primära i idealismen är medvetandet i motsats till materialismen. Idealismen anser att världen är en absolut ide eller en världs ande. Den materiella världen är bara produkter av vår medvetande och förnimmelser. Det finns olika riktningar inom idealismen. Objekt idealism där Platons två världsystem kommer in och han påstår att vi är skuggor av den riktiga ”världen”.Världen/verkligheten finns till oberoende av oss människor eller andra subjekt. Platons idevärld är en perfekt exempel på detta. Platon sa att med logisk intelligent tänkande kan man nå ide världen men man kan bara nå den intellektuell medan Berkleys subjektiv idealismen har en annan syn. Han stod för empirismen som säger att kunskap får vi genom våra erfarenheter. Subjekt idealismen säger att om något ska existera så krävs det att ett subjekt varseblir eller reagerar känslomässigt på det. Solipsismen inom subjektiv idealism argumenterar att enda som är säker är att JAG finns. Jag skapar min upplevelse. Detta står i motsatts till objekt idealismen som är opartisk och påstår att mänskliga varelser är medvetna om en oberoende verklighet genom sina sinnen, och förnuft är den enda vägen att bearbeta denna data. Yttersta verkligheten är av andlig natur.

Materialismen däremot påstår att världen är endast en stor röra av materia och existerar oberoende av oss människor och vår betraktelse av den. Enligt klassisk atomteori så består världen av små materiella partiklar och när dem kan bara påverka varann via kollision. Detta är då objektiv materialism. Materialister sätter sin tro på energi, naturvetenskapen. Den materiella verkligheten finns utan att någon behövde tänka det mentalt.

Kunskap är sanna trosföreställningar som man har goda skäl att tro på. Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. ”sann tro, kombinerad med goda skäl för tron, är kunskap” Platon, Teaitetos. Den klassiska kunskapsdefinitionen säger att man skall följa dessa punkter för att rättfärdiga att något är sant. 1.Påståendet är sant, 2.Du tror att påståendet är sant, 3.Du har goda skäl att tro att påståendet är sant. Koherensteorin säger däremot att så länge alla små påstående stämmer med varandra och backar upp det stora påståendet så är det kunskap. Sen så finns det rationalistisk tänkande som innebär att man tänker med förnuftet. Rene Descartes påstog att hitta en bergfast grund för kunskapen så måste man resonera med förnuftet skeptiskt tills all tvivel hade prövats. Resultatet blev själen måste existera.” Jag tänker, alltså finns jag..”

Världen är en plats vi människor lever i och någonstans vi inte kan veta allt om. Enligt Platon så är vår värld mindre verklig, föränderlig, ofullkomlig, förgängligt medan ide världen inom idealismen är verklig, oföränderlig, fullkomlig, evig.

Gud förklaras för det mesta som ”en högre makt” . En makt som är obegripligt enorm. Den ontologiska gudsbeviset, en argument som försöker bevisa guds existens. Guds existens enligt detta argument logiskt eller begreppsligt nödvändig. Om man skulle argumentera att gud inte fanns så härleder man en motsägelse.
” Den förste kände förespråkaren av ett ontologiskt gudsbevis var Anselm av Canterbury .Enligt denne är Gud "det om vilket inget större kan tänkas". Om man då antog att Gud inte existerade, skulle man kunna tänka sig ett objekt som var precis som Gud, förutom att detta existerade. Men då vore detta nya objekt större än Gud, eftersom det existerar i verkligheten. Alltså kan man tänka sig något större än Gud. Men Gud var ju det största tänkbara. Vi har härlett en motsägelse ur påståendet att Gud inte existerar. Alltså måste Gud existera.” (Wikipedia)


KUNSKAP
Vi människor är sådan att vi inte kan få mycket kunskap om världen. Vår kompetens räcker inte så långt. Vi kan självklart försöka tänka med förnuftet eller behandla frågor genom hjälp utan våra erfarenheter men hur långt räcker förnuftet och erfarenheten egentligen? Hur definierar man förnuftet så det rättfärdigar vartenda människa. Vad är det universella svaret på vad förnuft betyder. Enligt mig finns det ingen självklar definition på detta. Alla behöver inte födas med samma förnuft och om alla föddes med exakt samma förnuft så har alla inte samma potential för att använda sin förnuft fullt ut. Förnuftet finns men den är begränsad. Alla har inte samma potential att använda förnuftet eller så kanske alla har samma potential men använder inte förnuftet fullt ut. För om alla använde förnuftet på samma sätt skulle vi aldrig haft en Hitler eller någon brutalt mördare som våldtar och mördar barn till exempel. Självklart finns det medfödda idéer alltså grunderna i ett förnuft som dem flesta bara vet hur man använder när man och dem är till exempel språket, alla som har förmågan att tala kommer att tala för eller senare.
All krig i vår värld idag skulle inte tagit plats om alla tänkte med exakt samma förnuft. Erfarenheten däremot kan hjälpa oss mycket på traven eftersom vi lär av den. Men hur mycket erfarenhet kan man samla på sig egentligen? Ordet kunskap är för stort för att vi ska komplettera hela den med bara våra erfarenheter. Därför kan jag rättfärdiga att vi är helt enkelt för ”små” för att förstå allting. Även om vi kanske tror att vi vet allting så gör vi det aldrig för vi lär oss något nytt varje dag. Den eviga läran om allt tar aldrig slut. Vi kan aldrig få tillräckligt med kunskap. Därför kan människor inte påstå att dem löst gåtor som vad som händer efter livet och om Gud finns och vad Guds sanna natur är. Människan är för begränsad för att vi ska kunna veta. Självklart kan vi veta saker, som jag skrev tidigare lär vi oss nya saker hela tiden. Vi kan veta så mycket det går att veta i våra små ramar men aldrig vad som finns utanför. Vissa människor försöker använda sin potential fullt ut och faktiskt upptäcker stora saker som atomer, tyngdkraft, om rymden etc. Men detta innebär inte att vi någonsin kommer veta allt för det anser jag inte att vi kommer. Världen/verkligheten är för stor för att vi ska kunna behandla allt.

VÄRLDEN
Den eviga frågan om det finns en högre makt springer konstant runt i min hjärna varje dag och hackar på mig men ändå så kan jag aldrig riktigt komma till något svar. Om Gud nu är så enorm och obegripligt så måste han ju finnas utanför vårt ram alltså utanför vår kompetens när det gäller, tänka sig fram till sanningen. Hur vet vi då att Gud finns? Det kan vi ju inte veta för att vår kompetens räcker inte längre. Många påstår att man kan tänka med förnuftet och nå Gud. Innebär detta att alla kan nå Gud bara genom att tänka med förnuftet? Hur kan man bevisa något sådant? Många skulle argumentera nu och försöka bevisa detta med det ontologiska gudsbeviset men den säger mig verkligen ingenting. För att förstå den ontologiska gudsbeviset måsta man först och främst hålla med den första punkten (Gud "det om vilket inget större kan tänkas") och det kan jag verkligen inte göra för jag vet inte om den är sann.
Gud sägs ju vara den allmäktige och han är evig men kan vi verkligen läsa några gamla forna texter och anta att Gud finns ? Jag tror inte vi kan veta svaret på den frågan. Några gamla forna texter eller någon prästs förnuft rättfärdigar inte att Gud verkligen finns .Dessa texter handlar endast om erfarenheter. Med erfarenheter här menar jag inte alldaglig erfarenhet som att röra kokande vatten och bränna sig utan nu menar jag religiös erfarenhet som mirakler, uppenbarelser etc. Någon har skrivit ner dem religiösa erfarenheterna/uppenbarelserna/miraklerna människor har haft för länge sen. Men några texter kan inte bevisa faktumet att Gud finns. Vad innebär det att finnas egentligen? Att Gud finns som en materiel objekt eller kanske en abstrakt? Det har jag inget svar på heller för jag ser bara så långt mina ögon är kapabel till och jag tänker så långt mitt tänkande har kompetens till. Jag kan inte heller påstå att den kristna eller muslimska sanningen är falsk för vad är sanning egentligen? Många skulle nu säga att sanning är överstämmelsen med fakta och verklighet. Hur vet man då vilken fakta och verklighet som är riktig. Man är aldrig för säker på sin verklighet. Det jag eller du tror, ser och upplever måste inte vara sanningen.

Jag kan inte påstå att jag är agnostiker fullt ut heller för det är jag inte. Jag kommer inte kunna precisera exakt hur mycket agnostiker jag är för det tror jag kan förändras med tiden och vad som förändras i vår värld men jag ska ge det ett försök för att vara så noggrann som möjligt. För om tio år kanske jag får bevis på att Gud finns, hur kommer mina tankeställningar föreändras då? Det har jag inget svar på heller för jag är inte där än, därför kan jag inte påstå en ny tankeställning.
Jag är idealist när det gäller nästan allt i världen men samtidigt inte. När det gäller frågan om vilken idealism jag stöder så är det George Berkleys subjektiv idealism som tilltalar mig mest. Världen omkring oss existerar precis som våra sinnen uppfattar dem. Men jag är inte subjektiv idealism helt och hållet heller för jag kan inte hålla med om saker som ”allt vi förnimmer kommer från Gud”. Jag är subjektiv idealist till en viss gräns inom min ram men världen kan lika gärna vara materialistisk utanför min ram.

Materialismen hävdar att människan har kapacitet att analysera och förstå en del av verkligheten. Indirekt säger materialismen, att det människan i princip inte kan förstå, det kan helt enkelt inte existera. Men människan har kapacitet till att förstå sin verklighet men inte vad som finns utanför den verkligheten så vi kan inte påstå att det som finns utanför vår verklighet inte existerar. Det kan vi ju inte veta någonting om för vi har inte kapacitet att komma ditt.
Slutsats
Jag kan inte ta ställning till exakt vart jag står för att det helt enkelt inte går att ta ställning. Det är omöjligt. Världens är för mystisk för att vi ska fånga upp den med bara förnuftet eller erfarenheten. Tankarna räcker inte långt nog för att förstå världens mysterier. Som avslutning kan jag kort och precist säga att människans sinne är för begränsad samtidigt som världen är för mystisk för att vi ska kunna förstå något. Jag behöver inte bevisa min punkt eftersom punkten bevisar sig själv. Vi människor lär oss något nytt varje dag. För flera tusen år sedan trodde man på solen och man trodde även att jorden var platt men idag är det annorlunda och om tio år kommer det vara ännu mer annorlunda så man kan inte konstatera att man kan förstå allt här och nu. Vår kompetens är så liten och vi har inte ens kunnat behandla hela den, hur ska vi då behandla saker som finns utanför vår kompetens? Saker och ting som finns utanför ramen, sånt vi inte ens kan sätta ord på. Mysterier och tankar vi aldrig kommer uppleva.

lördag 8 november 2008

OBAMA IS OVERRATED
and believe me its not my pessimism speakin...im not claiming he is a bad man..its the other way i truly think he is a honest good man who im sure will try and make changes...men han kommer inte komma långt..Den större makten är för stor..Makten som varit bakom alla andra presidenter i åratal kommer vara bakom Obama..är det verkligen så svårt att inse?..this aint utopia..as much as we wud want it to be..Ibland känns det som om 95% utav befolkningen har blindande glasögon på sig och för varje dag blir alla bara blindare och blindare..Obama might try men han kommer verkligen inte komma långt,,speciellt med hudfärgen han har och världen vi lever i idag its not possible..Det var ju knappt 50år sedan som dem svarta befriades helt och hållet från allt hat och slaveriet,,att obama tar makten sure is history but the poor man will be stopped och om han försöker säga emot vilket han säkert gör cause he seems like a good man så kommer han bli mördad ändå..I want to be optimistic and i want to believe men vår tid och värld har bevisat för mig gång på gång att hoppet alltid försvinner till slut.. people might call me a pessimistic bitch or a party pooper but i stick to reality for now..ialafal när det kommer till såna här frågor..thats all i have got to say for now..

lördag 25 oktober 2008

The woman of my dreams

Her class, sensuality, voice, passion for words is timeless...she IS timeless..i swear sade must have been my wife another lifetime för ja e så kär i henne...Min allra favorit låt med Sade måste vara Cherish the day..jag får sån känslaa när jag lyssnar på den..känns som om jag ryser varje gång..fast att jag hört den över 1748664900 gånger.Den är så deep, sensuel..the words, the guitar and just the whole song makes me... ja kan inte ens beskriva med ord.. although every single track she has made is amazing så älskar jag cherish the day the most!...Det är så synd att tjejer nuförtiden bara lyssnar på mainstream artister som beyonce,rihanna etc..själv skulle jag aldrig lyssna på dem but im not hatin on them at all..tvärtom..respect för det dom gör but im just saying det är synd att bara såna artister inspirerar tjejer nuförtiden istället för legendarer som Sade och massa new comers som har sjuukt mycket soul i sig fast aldrig kommer på commercial tv, radio..Men går inte skylla på någon egentligen,,the media is the way it is nowadays..men men tycker ni ska klicka på länken och förstå känslan jag får i kroppen when this rhytmic candy hits my ears...http://www.youtube.com/watch?v=9aBAMnIUi8Y

lördag 18 oktober 2008

Wake the fuck up


Vi lever i en vansinnig värld..en värld vi tror vi vet mycket om men egentligen har vi ingen aning om någonting..Vi är som sleeping zombies that dont have a clue about wats goin on..Vi måste börja vakna upp o se vad som egentligen händer.. The big elite(illuminati) owns us all..dom äger dig, mig, din bror, mamma , kusin..Dom äger oss alla utan att vi vet om det..Dom bestämmer vad vi ska äta, inte äta, titta på , inte titta på, göra, inte göra...dom tänker åt oss utan att du har någon aning...ni måste vakna upp om inte ni vill bli chippets offer om 20 år..tror ni verkligen alla dessa krig o alla lidelser och alting beror på bush elelr kanske någon annan? då tror ni fel..bush är bara en puppet...and so is Obama, Mccain and the ones before and after...det är bara en jävla puppet show n those holding the puppet string are the big elite..100 utav världens rikaste människor med all makt, bland annat Rockefeller som äger central bank..they call themself the illuminati..d här e ingen dröm..this is tru facts.. its time u wake up..this wil help u 2 gå in på http://www.isohunt.se/ och ladda ner THE WAKE UP CALL (2008) eller så kan du kolla på David Ickes semenarier på youtube..

FUCK THE NEW WORLD ORDER

fredag 17 oktober 2008

jjaja

i know i know i never write..dont really have the time..d fullt uppppp konstant..ja måste lugna ner mig..my head is gettin too big for my body..feel like a alice in a wonderland but my body aint growing its the fuckin stress in my head...men ja ska skriiva så snarast som möjligt..maybe tonite if i get home early from work ...have som deep issues to write about

laaaters

torsdag 25 september 2008

Fuck Omar Bahir and the Janjaweed!!!


Hundratals barn, mammor, pappor, bröder och systrar dör eller blir av med sina hem varje dag på grund av en dum regering som inte har någon vett i skallen. Den där mamman som var på väg till skogen för att plocka ved och blev våldtagen av janjaweed eller den där lilla pojken som var på väg till skolan och blev skjuten kunde lika gärna kunnat vara min eller din bror, mamma. Ska Darfur behöva förlora mer än halva sin befolkning för att människor ska kunna fatta och agera. Historia upprepas konstant. Varje dag, hela tiden och vi låter den upprepas. Vi lär oss aldrig utav våra misstag. 1994 Rwanda, folkmordet som tog död på cirka en million människor och 2 millioner var tvungna att fly. Människor ur den folkgrupp som kallas tutsier mördades av människor som tillhör folkgruppen som kallas hutuer. FN och västvärlden har kritiserats för att vi inte agerade för att stoppa massmorden. Men oj! Titta vad som händer nu. The exact fucking thing! Dom vägrar öppna sina ögon. But if this was America today, jag lovar er hela Europa + många fler skulle ta action genast och börja hjälpa. Bara för att det är en litet LEDC in Africa no one has the energy to deal with it. Jag skäms nästan att jag var född som människoarten ibland. Tror till och med djur visar mer hänsyn. Vad fan håller vi på med egentligen? Och ni som sitter hemma tänker nu ”Ja men vafan kan jag göra?” det finns mycket du kan göra. Börja med att förstå sorgen i Darfur först. Dom här jävla Janjaweed som Darfurs så kallade ledare Omar Bahir har anställt för att dom ska rida på sina hästar och döda så många som möjligt rider bara runt om dagarna medan dom mördar lyckligt. Jag har inte ens någon kommentar om dom. Im speechless. As i menshioned, animals know even better than us sometimes. Jag blir så förbannad och jag skämms för att vara människa. Det är våran ansvar och skyldighet till andra människor att agera när något såhär fruktansvärt sker. Om ni inte ser detta som varken ansvar eller skyldighet som jag gör atleast see it as sympathy…Bara se det…
LOVE AND LIGHT FOR DARFUR!

onsdag 24 september 2008

själen kände för att babbla lite tråkigt skit

Här sitter man då med mätt mage som hänger ut som en liten kangeroo säck. Haft en lång dag med många små konstigheter. Fast det är inte så ovanligt..Det händer något nytt and unusual i mina vardagar varje dag. Varje dag känns som en ny värld med nya händelser,nya träd,ny spegel, nya människor. Det är i samma gamla säng jag vaknat upp i 6 år men ändå så känns den splitter ny varje dag. Jag själv är som nyast över allt annat varje dag, ibland varje timme och till och med varje minut im new at times. När jag mediterar ordenligt blir minuten till sekunder even..vilket inte alls sker så ofta som jag önskar.But dont get me wrong it dosnt mean i enjoy everyday. Jag har fortfarande mina dåliga stunder och dagar fast att alt är nytt varje dag. Jag har en konstig syn på världen bara och mina ögon tittar helt enkelt upp och ner. Inget jag skriver låter vettigt sitter du där och tänker nu kanske..men d luuugnt, med tiden kommer ni få simma djupare och förstå mig mer och mer. anyway jag satt och lyssnade på Amel Larrieux tidigare. Har inte lyssnat på henne på ett tag så de var skönt att få lite gamla känslor och rysningar tillbaka. Sweet Misery måste vara min favorit track me henne. I just love the beginning..när hon hummar upp låten med värsta känslan och man kommer in i hennes sköna vibe.Ni vet ibland när man sitter och en gammal track man inte hört på ett tag is on och du bara känner hur kroppen ryser till och man blir helt varm. Specific songs that once ment something to u; alla dom har något med någon eller en situation eller en känsla att göra. Atleast for me..All my favorite tracks bring out different feelings in me..Til ex. sweet misery, påminner mig faktiskt om min första kärlek..eller man kanske inte ska säga kärlek, more like puppy love..Han betydde inte direkt så mycket för mig eller det gör han inte idag ialafal men ändå så är det nåt där inne som bara simmar upp så fort du påminns om den with the song.
Aja nu ska man iväg igen. Har en hel del matte sidor jag måste fullfill. Kände mig ganska grym på matte idag faktiskt. I have sucked on maths all my life..Jag förstår mig verkligen inte på alla x + y -% ><= konstigheter..Im more the improvising type.. Ge mig en fet philosophy uppsats eller någon fet historia presentation att göra och jag improviserar hela in a snap! Voiilaa mvg hhahah nämen jag är mycket bättre på ämnen som inte har något med siffor att göra. But today i was actually good. Not a genius but good enough to be me. Ska nog sitta och göra några uppgifter nu..gosh va jag skriver om tråkiga saker,, why the fuck should u give a damn about my life and what i do? hahah så brukade ialafal ja tänka när jag läste andras bloggar ibland but i was often wrong. Det kan faktiskt vara intressant att läsa om andra ibland but not in this case tho? hahah men jag lovar att göra riktigt intressanta blogg i framtiden..I mean i just started, man måste ju värma upp..anyway im not gonna bore u anymo..hörs senare dö

tisdag 23 september 2008

Deeper than your mind

Strangers
You have to accept the fact that you are living alone -- maybe in a crowd, but you are living alone; maybe with your wife, girlfriend, boyfriend, but they are alone in their aloneness, you are alone in your aloneness, and those alonenesses don´t touch each other, never touch each other.
That you may live with someone for twenty years, thirty years, fifty years -- it makes no difference, you will remain strangers. Always and always you will be strangers. Accept the fact that we are strangers; that we don´t know who you are, that you don´t know who I am. I myself don´t know who I am, so how can you know? But people are presuming that the wife should know the husband, the husband is assuming the wife should know the husband. Everybody is functioning as if everybody is a mind reader, and he should know, before you say it, your needs, your problems. He should know, she should know-- and they should do something. Now this is all nonsense.
Nobody knows you, not even you, so don´t expect that anybody else should know you; it is not possible in the very nature of things. We are strangers. Perhaps by chance we have met and we are together, but our aloneness is there. Don´t forget it, because you have to work upon it. Only from there is your redemption, your salvation. But you are doing just the opposite: how to forget your aloneness? The boyfriend, the girlfriend; go to the movie, the football match; get lost in the crowd, dance in the disco, forget yourself, drink alcohol, take drugs, but somehow don´t let this aloneness come to your conscious mind -- and there lies the whole secret.
You have to accept your aloneness, which in no way you can avoid. And there is no way to change its nature. It is your authentic reality. It is you.

From Osho International Foundation

first time yao

My first time blogging. Yäääy. Har aldrig riktigt varit intresserad utav bloggar. Vet inte riktigt varför. Tror jag aldrig riktigt vågade men det är så många som bloggar nu så ja blir bara en i mängden so i guess im cool? Vad skriver man om i bloggar egentligen? kanske musik, sport, resor, sex, samhället? Jag kommer nog blanda lite här och där och göra en stor mish mash soppa o skriva lite hur som helst? med många frågetecken? Tror det blir få som blir förtjusta i min blogg men jag nöjjer mig alltid med få :) Har en hel del jag kan skriva om nu men jag måste tyvärr skriva min uppsats which is due to tomorrow om Platon och hans idevärld..Jag förstår mig oftast på filosofi men denna gång i dont know i dont know. the damn theori hasnt made any sense yet but i knw it will in time..måste bara sluta skriva här nu och börja fokusera där..so im out for now..laaater